Finestres por frabicac storics 90

Le model de finestra de lëgn 90 é ince da ciafé tla verjiun por frabicac storics, cun scines de proteziun dala plöia fates de lëgn.